Nordland Automatic A/S   -   Kummerowsvej 3   -   DK-9400 Nørresundby   -   Tlf.: (+45) 9631 2020   -   Nordland@Nordland.dk   -   CVR: 18814048

Vision og mission

Vision

Innovative løsninger, der skaber forspring

Mission

Vi leverer intelligente løsninger til automatik og styring

Værdier

  • Skabe Relationer: Arbejd for gode relationer – til kunder og kolleger, gennem tillid og åbent samarbejde
  • Ansvarlig: Tag ansvar for at opgaven bliver løst – og ikke falder mellem 2 stole. Medansvar for egen og kollegers trivsel
  • Kreativ: Gør problemerne til udfordringer og tænk gerne utraditionelt og visionært for at nå den bedste løsning
  • Flexibiel: Vær fleksibel i forhold til kunder og kolleger og lydhør overfor modpartens argumenter
  • Fokuseret: At prioritere og arbejde målrettet og dedikeret med de valgte opgaver og projekter